mărturisirea de credinţă

ISTORICUL BISERICII „BETANIA”

MIRANDOLA

 

 

Începând cu anul 2001, datorită poziției sale economice, localitatea Mirandola (Mo), a fost ca și alte orașe ale nordului Italiei din acea perioadă, ținta emigranților români.
Printre acești căutători de „mai bine”, au fost și evanghelicii penticostali. Așa după cum era și normal, „pocăiții”, pe lângă „cele materiale”, s-au căutat, pentru părtașie.
Pentru început, acei puțini frați câți erau în zona Mirandola, au fregventat Biserica Penticostala din Verona. D-in anul 2002, chiar dacă duminica se mergea la Verona, în cursul săptămânii, frații fregventau  primul grup de rugăciune înființat la Mirandola.
Printre „pionerii” ce se rugau atunci în via Colombo din Mirandola și apoi în Ponte Motta la casa fratelui Valica Burlacu erau: Emanuel Onofrei, Benone și Andrei Popinciuc, Valică Burlacu, Adrian Trifan, Ioan Gurău, Radu Hlibocianu și alții.
Pasul următor al grupării din Mirandola a fost, înființarea împreună cu frații din Parma, a bisericii din Reggio Emilia. Acest fapt s-a întămplat datorită generozitătii păstorului italian Carlucio din Reggio, care la acea vreme, ne-a pus la dispoziție localul lor de rugăciune.
Printre frații din Parma din acea vreme, amintim pe Ghe.Livadaru, care avea sa fie și „pionul principal”, el devenind întâi conducătorul apoi diaconul și mai târziu prezbiterul bisericii din Reggio. Lucrarea grupării din Mirandola din cursul săptămânii, între timp, a continuat cu întâlnirile din via Totti, la casa fraților Pâțu, perioadă în care, s-a început căutarea unui local în zona și pentru programele de duminica.
După înfiintarea asociației „Assemblea Cristiana Evangelica Betania Mirandola”, din care făceau parte, Valica Burlacu, Mihai Dumitrescu si Grișa Pâțu, în primăvara anului 2006, s-a semnat contractul de închiriere al localului din vialle Gramsci 211, local ce avea să găzduiască programele bisericii pâna la cutremurul din 2012.
Primul comitet al bisericii a fost format din frații: Andrei Așuencii, Savu Telehoi, Duțu Onișor, Mihai Dumitrescu și Radu Hlibocianu, care avea să fie responsabilul, din 2007, diaconul și apoi din 2010, prezbiterul bisericii „Betania”. În slujba de diacon, împreună cu fratele Radu, în 2007 a fost ordinat și fratele Mihai Dumitrescu, care în 2014 a fost promovat și el în slujba de prezbiter.
Din al doilea comitet al bisericii, care s-a refăcut în 2010, pe lângă frații Radu H., Mihai D., Duţu O. au făcut parte și frații Adrian Trifan și George Macoviciuc.
În cel de-al treilea comitet reânoit, în 2014, pe lângă frații ce slujeau deja, în locul fratelui Duțu, plecat definitiv în Austria, a intrat fratele Mihai Burlacu.
Păstorul bisericii din Mirandola, încă de la înființarea ei și pâna în prezent, este fratele Emil Istrate din Parma.
Biserica Penticostală „Betania” din Mirandola, prin aderența sa la filiala de Nord a comunității penticostale române din Italia, e parte a cultului Creștin Penticostal din România.
Pentru aceste  lucrări minunate, spunem cu inima plina de mulțumire,                                                                                           Până aici Domnul ne-a ajutat !